No id 名称 Feature 漂浮 隐形 显隐 混乱免疫 失明免疫 恐惧免疫 睡眠免疫 麻痹免疫 毒免疫 食腐 防盗 避隐 掉落金钱 自爆特性一3 死亡主宰4 连续魔法 救助 适合骑乘 分裂特性一 负面附魔 不适合骑乘 属性免疫 分裂特性二 金属 抑制出血 盾击 防止陷阱 暴怒 抢先射击
1 1066 修道姐『修女希斯塔』 /man/ True
2 1065 狱娜温 /nefia2/ True True
3 1064 豕草王 /nefia2/ True True
4 1063 豚草小子 /nefia2/
5 1062 爱娜温 /nefia2/
6 1061 苦狙杉 /nefia2/ True True
7 1060 扁柏怪 /nefia2/ True
8 1059 翠魔神兵 /god/ True True True
9 1058 苍魔神兵 /god/ True True True
10 1057 红魔神兵 /god/ True True True
11 1056 双长马尾的『托卡』
12 1055 暗之人造巨人 /nefia4/ True True
13 1054 苏尔特尔 /nefia4/ True
14 1053 癸干忒斯 /nefia4/ True
15 1052 八十尺大人 /nefia4/ True
16 1051 魔晶女 /nefia7/
17 1050 电磁爵 /nefia7/
18 1049 磁爵 /nefia7/
19 1048 小燕子
20 1047 魔蜜蜂 True True
21 1046 新人向导『约诺伦』 True
22 1045 幸福的燕子『斯加德』 True
23 1044 魔女王蜂『欧姬希德』 True
24 1043 座敷笑『居间律花』 /undead/ True
25 1042 看家龙『特尔芙蕾萨』 /dragon/ True
26 1041 异世界猎豹 /nefia6/ True
27 1040 高速猎豹 /nefia6/ True
28 1039 自动瞄准猎豹 /nefia6/
29 1038 穿墙悬浮猎豹 /nefia6/ True
30 1037 冥宫的恶鬼 /undead/nefia6/ True True
31 1036 死残魔雾 /nefia6/ True True True
32 1035 紧抱死灵 /undead/nefia6/ True
33 1034 迷途孩子 /undead/nefia6/ True
34 1033 强悍蛇龙 /dragon/nefia3/ True True True
35 1032 雷云翼龙 /dragon/nefia3/ True True
36 1031 野生蛇龙 /dragon/nefia3/ True
37 1030 老鼠运输者 /dragon/nefia3/ True
38 1029 邪拳王 /nefia3/ True True True
39 1028 诅咒摔跤手 /undead/nefia3/
40 1027 神猫之手 /god/nefia3/ True True
41 1026 女郎大手口 /undead/nefia3/
42 1025 苍白的邀请者 /undead/nefia3/ True
43 1024 叙事者的『艾梅』
44 1023 监视者之眼 /god/nefia3/ True True
45 1022 荷鲁斯之眼 /god/nefia3/ True True
46 1021 百目怪 /nefia3/ True
47 1020 全知之眼 /nefia3/ True
48 1019 独眼小姑娘 /nefia3/
49 1018 《黑军神泰兹卡特里波卡》 /god/ True True
50 1017 虚伪的造物主【亚大伯斯】 /god/ True True True
51 1016 亡国的王子『奥鲁菲』 /man/
52 1015 混沌的使徒『奥鲁菲』 /man/god/ True True
53 1014 《聚合的米克拉涅希斯》 /god/ True True
54 1013 帝释天因陀罗 /god/nefia3/
55 1012 日天苏利耶 /god/nefia3/
56 1011 风天伐由 /god/nefia3/
57 1010 罗刹王罗波那 /god/nefia3/ True
58 1009 暗黑神安陀迦 /god/nefia3/ True
59 1008 克苏鲁幼崽
60 1007 玛坦戈女神菇 /god/nefia8/ True True
61 1006 谎言毒菌怪兽 /nefia8/
62 1005 蘑菇老师 /nefia8/
63 1004 喷射蘑菇 /nefia8/
64 1003 蘑菇野兽 /nefia8/
65 1002 冲锋蘑菇 /nefia8/
66 1001 杂货店的『波尼亚克』 /man/
67 1000 银骷髅陛下 /nefia0/ True True True True True
68 999 古铃铛 /nefia0/ True True True True True
69 998 山铜子 /nefia0/ True True True
70 997 台式小鸟 /nefia0/ True True True
71 996 台式海军 /nefia0/ True True
72 995 『迷之老人』 /man/ True True
73 994 废忘凶兽 /god/ True
74 993 神秘之虏『杰娜』 /man/
75 992 摘花的『梅丽』 /man/
76 991 活力旺盛的冒险家『古雷伊』 /man/
77 990 办事周到的冒险家『曼森』 /man/
78 989 至高兽人 /nefia1/ True
79 988 高阶兽人 /nefia1/
80 987 黑猪肉人 /nefia1/
81 986 强化兽人 /nefia1/
82 985 黑兽人 /nefia1/
83 984 烙印猪肉人 /nefia1/
84 983 猪肉人 /nefia1/
85 982 钓鱼人『托尼』 /man/
86 981 喜爱流浪的『南希』 /man/
87 980 熟练俊足『卡特』 /man/
88 979 狗头人爆破手 /nefia1/ True
89 978 狗头人公爵 /nefia1/ True True
90 977 雷霆狗头人 /nefia1/
91 976 狗头人剑士 /nefia1/
92 975 蔚蓝狗头人 /nefia1/
93 974 狗头娜 /nefia1/
94 973 宇宙的侵略者 /nefia1/
95 972 陶瓷人偶 True
96 971 和平缔造者 /nefia2/ True
97 970 堕鸟 /nefia2/
98 969 森之暗杀者 /nefia2/ True
99 968 邪恶小山雀 /nefia2/ True
100 967 中箭鸥 /nefia2/ True
101 966 宅鹦鹉 /nefia2/
102 965 老管家 /man/ True
103 964 管家 /man/ True
104 963 S少年 /man/ True
105 962 少年 /man/nefia0/ True
106 961 废忘兽 /god/ True
107 960 残影 True
108 959 兔子
109 958
110 957 老鼠
111 956
112 955
113 954 狮子
114 953 琥珀眼的恶魔『贝西路弗』 True
115 952 前银行职员 /man/
116 951 公会的中介人 /man/
117 950 店员 /man/
118 949 调酒师 /man/
119 948 调查队队员『艾伦』 /man/
120 947 燃烧的冒险者魂『巴德』 /man/
121 946 多尔的红血『罗缇』 /man/
122 945 Last Dancer /nefia3/ True
123 944 变异三角龙 /nefia2/ True
124 943 雷龙 /nefia2/ True
125 942 三角龙 /nefia2/
126 941 人造龙『拜尔盖纳』 /dragon/ True True
127 940 重力谷的『格兰维德』 True
128 939 雨林的禁忌之子『多萝西娅』 True
129 938 烈斗龙『日升』 /dragon/nefia0/ True
130 937 愤怒汉堡 True True True
131 936 超战斗机械『梅洛卡斯特AO-I』 True True
132 935 废忘凶兽『那哥列伊』 /god/ True
133 934 《混沌的超宠儿》 /god/ True
134 933 荒骷髅 /undead/nefia6/ True
135 932 骸骨魔兽 /undead/nefia6/ True
136 931 守财奴亡灵 /undead/nefia6/ True True
137 930 远古调查兵 /undead/nefia6/ True
138 929 绯红盔甲 /undead/nefia3/ True True
139 928 胧武者 /undead/nefia3/ True True
140 927 东洋妖铠 /undead/nefia3/ True True
141 926 魔钢卫兵『吉尔菲姆』 /undead/ True True
142 925 白面具『阿尔萨皮亚』 /man/ True True
143 924 泽纳恩暗杀部队 /man/nefia0/ True
144 923 《混沌神恩提梅西斯》 /god/ True True True
145 922 病兄 /man/ True True
146 921 银狐弟 /man/
147 920 龙之泡泡 /slime/nefia7/ True True
148 919 无形之子 /slime/nefia7/
149 918 活化鲜血 /slime/nefia7/ True
150 917 泥绳妖 /slime/nefia7/
151 916 罪·哥利拉 /nefia5/ True True
152 915 迦尼萨 /nefia5/
153 914 骑士犀 /nefia5/
154 913 电动河马 /nefia5/ True
155 912 弑主的大食蚁兽 /nefia5/
156 911 《夜烟神泰兹卡特里波卡》 /god/ True True
157 910 白鳄 /god/ True
158 909 兽爪兵 /god/ True
159 908 飞虫皇 /nefia2/ True True True
160 907 突击红蜻蜓 /nefia2/ True True
161 906 战蝗号 /nefia2/
162 905 魔王透翅蛾 /nefia2/ True True
163 904 看护蛾 /nefia2/
164 903 毛虫狙击手 /nefia2/
165 902 吉祥物『壳太』 True True True
166 901 初学者 /man/
167 900 『红剑老师的打工者』 /man/
168 899 课堂讲师『米多』 /man/
169 898 课堂讲师『伊兹路』 /man/
170 897 课堂讲师『克雷西』 /man/
171 896 课堂讲师『阿基塔里奥』 /man/
172 895 混沌大蛇 /nefia8/ True True True True True
173 894 混沌之种 /nefia8/ True
174 893 悠闲的矿山王『吉西里恩』 /man/
175 892 咒木王 /nefia2/ True True
176 891 深绿龙树 /nefia2/ True
177 890 荒神树 /god/nefia2/ True True
178 889 赤杨魔王 /nefia2/
179 888 榕树怪 /nefia2/
180 887 斯库格斯洛 /nefia2/
181 886 罗斯利亚的苍风『阿尔弗雷德』 /man/ True True
182 885 猫王坦克 /nefia4/ True True
183 884 索德机兽 /nefia4/
184 883 超重型工程机 /nefia4/ True
185 882 铁骑牧师 /nefia4/ True
186 881 泽兰自动轻战车 /nefia4/
187 880 大型摩托车 /nefia4/ True
188 879 过激派的『哈利恩』 /man/ True True
189 878 融合亡灵兵器·国王 /undead/
190 877 融合亡灵兵器·皇后 /undead/
191 876 融合亡灵兵器·杰克 /undead/
192 875 融合亡灵兵器·小丑 /undead/
193 874 英雄小鬼 /yeek/nefia1/ True True
194 873 疯狂小鬼 /yeek/nefia1/
195 872 古代小鬼王 /yeek/nefia1/ True
196 871 古代小鬼枪手 /yeek/nefia1/
197 870 古代小鬼 /yeek/nefia1/
198 869 勤奋的小鬼 /yeek/nefia1/
199 868 妄想少女『丽亚娜』 /man/
200 867 快可灵刺客 /nefia4/ True
201 866 风暴快可灵 /nefia4/ True
202 865 草原杀手 /nefia4/ True True
203 864 草地舞者 /nefia4/ True True
204 863 泽纳恩强化兵 /man/ True True
205 862 身经百战的老兵 /man/nefia0/ True True
206 861 杀人护士 /man/nefia0/
207 860 苍天之闪电『兰卡塔』 /man/ True True
208 859 罗斯利亚特种部队 /man/ True True
209 858 黑艾莱亚 /man/nefia0/
210 857 冒险商人『梅妮提亚』 /man/
211 856 暗黑宇宙蟹 /nefia8/ True True
212 855 甲壳王者『卷甲虫王』 True True
213 854 招死蟹 /nefia8/ True
214 853 王冠虫 /nefia8/ True True
215 852 芳香奇虾 /nefia8/
216 851 狙击寄居蟹 /nefia8/
217 850 透明人 /nefia8/ True True True
218 849 九镖鱼 /nefia8/ True True
219 848 冥海魔逆戟鲸 /nefia8/ True
220 847 糸卷电鳐 /nefia8/ True
221 846 花珊瑚 /nefia8/
222 845 深海巨星 /nefia8/
223 844 飞鱼 /nefia8/ True True
224 843 枪翻车鱼 /nefia8/ True
225 842 迷之洒脱忍者『影之妹妹』 /man/ True True
226 841 白冰的『赛伊姆』 /god/ True True
227 840 塞帕 /nefia5/ True True
228 839 束缚魔虫 /nefia5/ True True
229 838 巨大水蛭 /nefia5/ True True
230 837 触手蠕虫 /nefia5/
231 836 恶魔女仆·婊子女巫 /nefia6/ True
232 835 恶魔女仆·铁钳女王 /nefia6/ True
233 834 恶魔女仆·残忍厨娘 /nefia6/ True True
234 833 恶魔女仆·死亡扫除 /nefia6/ True True
235 832 恶魔女仆·鲜血红裙 /nefia6/ True True
236 831 魔王的精兵 /nefia6/ True True
237 830 吸血南瓜 /undead/nefia2/ True True True
238 829 忍忍者 /nefia2/ True True
239 828 黄瓜武士 /nefia2/ True True
240 827 黄瓜怪物 /nefia2/ True
241 826 曼德拉剑客 /nefia2/
242 825 记忆的空壳 /man/
243 824 忘却信徒 /man/
244 823 失忆狂狮 /man/ True
245 822 傀儡巫女『美伊露』 /man/god/
246 821 鴇神 /god/nefia7/ True True True
247 820 阿尔科诺斯特 /nefia7/ True True True
248 819 黑翼 /nefia7/ True True
249 818 莫·索保 /nefia7/ True
250 817 宇宙剑客『贝尔法特』 True True
251 816 波动龙战士 /dragon/nefia4/ True True
252 815 暴雪蜥蜴 /dragon/nefia4/ True
253 814 龙剑士 /dragon/nefia4/ True True
254 813 蜥蜴人刺客 /dragon/nefia4/ True
255 812 黑鳞毒龙 /dragon/nefia4/
256 811 蜥蜴人法师 /dragon/nefia4/
257 810 光辉妖精 /nefia2/ True True
258 809 妖精哥拉斯 /nefia2/ True True True
259 808 佩里 /nefia2/ True
260 807 巨大妖精 /nefia2/ True True
261 806 小精灵 /nefia2/ True True
262 805 被抑制的灾厄『蕾娜』 /man/ True True
263 804 堕天使 /nefia3/ True
264 803 爱的监察官 /god/nefia3/ True
265 802 见习天使 /nefia3/ True
266 801 青蛙神 /god/nefia8/ True True
267 800 沙罗曼蛇 /nefia8/
268 799 沼王 /nefia8/ True
269 798 音魔蝌蚪 /nefia8/ True
270 797 毒矢蛙 /nefia8/
271 796 白腕少女『阿莉贝尔』 /man/ True True
272 795 高阶幽灵 /undead/nefia6/ True True True
273 794 军团死灵巫师 /undead/nefia6/ True True
274 793 『第13级台阶的恶灵』 /undead/ True
275 792 风精灵 True
276 207 破禁的魔女『西祖鲁』 /undead/ True True True
277 791 量产型梅洛卡斯特 True
278 790 白鹰『韦赛尔』 /man/
279 789 束缚恶魔『爱克尔贝伊尔』 True True True
280 788 恐惧兔 /nefia5/ True
281 787 伊里斯 /god/nefia5/ True
282 786 白兔神 /god/nefia5/
283 785 食尸兔 /undead/nefia5/
284 784 恐怖松鼠 /nefia5/ True True True
285 783 龟兔 /wild/nefia5/
286 782 黑暗入侵者 /nefia7/ True True
287 781 卡帕普神 /god/nefia7/ True True
288 780 战斗蝙蝠 /nefia7/ True True
289 779 飞鼠 /nefia7/ True True
290 778 究鼠 /nefia7/ True
291 777 灾祸 /nefia7/ True
292 776 哈姆太爷 /nefia7/
293 775 阿斯忒里俄斯 /nefia5/ True
294 774 蚩尤 /nefia5/ True
295 773 蓝牛 /nefia5/ True
296 772 /nefia5/
297 771 卓越雄马 /nefia2/ True
298 770 黑马 /horse/nefia2/ True
299 769 半人马骑士 /nefia2/
300 768 弩炮载马 /horse/nefia2/ True
301 767 半人马枪手 /nefia2/
302 766 半人马 /nefia2/
303 765 面包精灵 /nefia8/
304 764 荒鬼火 /undead/ether/nefia6/ True True
305 763 云龙 /nefia6/ True True
306 762 摩艾核心 /nefia7/ True True
307 761 魔化石碑 /nefia7/ True True
308 760 地雷摩艾石像 /nefia7/ True True
309 759 收割者 /undead/nefia6/ True
310 758 冒渎的魔导亡者 /undead/nefia6/
311 757 灵魂缝合尸 /undead/nefia6/
312 756 身经百战的佣兵『施耐德』 /man/ True
313 755 瘟疫的恶魔『罗亚托尼斯』 True True True True
314 754 黑色蛞蝓 /nefia8/
315 753 蜗牛要塞 /nefia8/
316 752 神风舞者 /nefia8/
317 751 酸性海蛞蝓 /nefia8/
318 750 魔力蜗牛 /nefia8/
319 749 大海蛞蝓 /nefia8/
320 748 僵尸少女 /undead/nefia6/
321 747 哥特僵尸少女 /undead/nefia6/
322 746 安魂曲 /undead/nefia6/
323 745 死灵女皇 /undead/nefia6/ True True
324 744 传说的饿狼 /nefia7/ True
325 743 复仇的恶魔『因克萨鲁』 True True True
326 742 最后的乌鸦 /nefia2/ True
327 741 流浪企鹅 /nefia2/
328 740 王宫魔导士 /man/
329 739 艾沃达纳魔弓兵 /man/nefia0/
330 738 鲁比勒 /god/nefia1/ True
331 737 『考拉指挥者』 True True
332 736 恶神威 /nefia1/ True
333 735 炫辉 /nefia6/ True True True
334 734 咒缚蝎狮 /nefia6/ True
335 733 红玉兽 /nefia6/ True
336 732 恶梦的化身 /nefia2/ True True
337 731 迷途堕落之羊 /nefia2/ True True
338 730 不再迷茫的大羊 /nefia2/ True True
339 729 蛇神威 /god/nefia5/ True True
340 728 鸣蛇 /nefia5/ True True
341 727 基卡斯蟒蛇 /nefia5/
342 726 幽冥泥魔像 /nefia7/ True
343 725 肌肉魔像 /nefia7/ True
344 724 变装的孩子 /man/
345 723 变装的孩子 /man/
346 722 机械斯拉 /nefia4/ True True
347 721 云兽 /nefia6/ True True True
348 720 巨噬蠕虫 /nefia5/ True True
349 719 辉鬼 /nefia3/ True
350 718 切裂鬼 /nefia3/ True
351 717 碎鬼 /nefia3/ True
352 716 战斗异形 /nefia2/
353 715 战斗甲壳虫 /nefia5/ True True
354 714 钢体凶虫 /nefia5/ True True
355 713 空间斯拉 /nefia2/ True True
356 712 暗夜雀 /nefia2/ True True
357 711 情报魔『梅尔泽塔』 /man/ True
358 710 破坏恶魔『拉加谢』 True True True True
359 709 宇宙猫头鹰 /nefia7/
360 708 钢之猛牛 /nefia5/
361 707 克拉肯 /nefia8/ True True True True True
362 706 鲨鱼船长 /nefia8/ True
363 705 怒涛之鲛 /nefia8/ True
364 704 梦魇鲨鱼 /nefia8/ True
365 703 超级妄想者 /nefia0/
366 702 实验品 True
367 701 沉睡的巨人 /nefia4/ True True True True True True True
368 700 效应蝴蝶 /nefia2/ True
369 699 月光蝶 /nefia2/ True True
370 698 幻蝶刺客 /nefia2/ True
371 697 人狼侦探
372 696 侦探 /man/
373 695 灼热的狮子 /nefia6/ True
374 694 闪亮之银狼 /nefia7/ True
375 693 恸哭的Witch /undead/nefia6/ True True
376 692 不死舞者 /undead/nefia6/
377 691 不死枪兵 /undead/nefia6/
378 690 『白鹳先生』 True
379 689 泽纳恩重装兵 /man/nefia0/
380 688 丧失记忆的『硫斯』 /man/
381 687 丧失记忆的『纳里斯』 /man/ True True
382 686 改造人『艾纽尔』 /man/ True True
383 685 计划者『弗伦』 /man/ True True True True
384 684 望向宇宙的『克罗亚』 /man/ True
385 683 小型木魔像 True
386 682 小型石魔像 True
387 681 贪食的焰环 /god/ True True
388 680 克图格亚 /god/nefia8/ True True
389 679 巴萨坦 /nefia8/
390 678 黑匣子 /nefia4/ True True
391 677 G立方体 /nefia4/ True
392 676 《刚石的奥里卡古亚尔》 /god/ True True True
393 675 《歌舞者卡娜维珈》 /god/ True True True
394 674 新巴拉利亚星人 /nefia8/
395 673 妖狐 /nefia7/
396 672 『觉醒的九头龙』 True True True True
397 671 清扫机械 /nefia4/ True
398 670 工作机械
399 669 特殊工作机械
400 668 《铁骑士加鲁吉姆》 /god/ True True True True
401 667 狼群首领 /nefia7/
402 666 人狼 /nefia7/
403 665 《守护之罗维托》 /god/ True True
404 664 『新·耶鲁士号』 True True
405 663 鬼面忍者『蓝影』 /man/ True True True
406 662 最后的幻影 /undead/nefia6/ True True
407 661 神明之手 /god/nefia3/
408 660 E·替罪羊 /wild/nefia2/
409 659 创焰龙『凡赛斯达』 /dragon/ True True
410 658 黄焰龙 /dragon/nefia5/ True True
411 657 混沌萨满 /nefia8/ True True True
412 656 混沌刀锋 /nefia8/ True True True
413 655 混沌猎人 /nefia8/ True True True
414 654 梅鲁恩的银熊『玛尔卡』 /man/ True True
415 653 丘陵人学者 /man/
416 652 异国的学者『艾露玛』 /man/
417 651 占星师『萨利姆』 /man/
418 650 丘陵长老『达因』 /man/
419 649 店主 /man/
420 648 丘陵人之子 /man/
421 647 丘陵人 /man/
422 646 黄金几维鸟 /nefia2/ True
423 645 几维鸟 /nefia2/
424 644 死兆星 /nefia7/ True True
425 643 陨星 /nefia7/
426 642 仓鼠 /nefia7/
427 641 逃走的机械『卡加多』
428 640 《不幸之珊娜》 /god/ True True
429 639 《沙暴之拉谢尔》 /god/ True True
430 638 熔岩魔像 /nefia7/ True
431 637 《永恒之奈赫尔塔多》 /god/ True True
432 636 地狱业火花 /nefia2/
433 635 巴雷特虫 /nefia5/
434 634 沙虫 /nefia5/
435 633 毁灭之野猪 /wild/nefia5/ True True
436 632 暴走野猪 /wild/nefia5/ True
437 631 野猪崽 /wild/nefia5/ True
438 630 暗食考拉 /nefia1/
439 629 翔空者『奈因』 /man/ True True
440 628 老魔导士『莱泽鲁』 /man/ True
441 627 『栗巨人』 True
442 626 老师 /man/nefia0/ True
443 625 松露巧克力怪物 True
444 624 《睿智之索菲亚》 /god/ True True
445 623 学者 /man/
446 622 虫学者『玛利亚』 /man/
447 621 巨大蚁『阿蚁丝』
448 620 乌鸦商人 True
449 619 卑劣的雪毛毛 /nefia6/ True
450 618 雪毛毛 /nefia6/ True
451 617 巨蚁皇后 /nefia5/ True
452 616 武士巨蚁 /nefia5/
453 615 巨蚁 /nefia5/
454 614 朱伊安外法强化兵 /man/nefia0/ True
455 613 冥界蟹 /undead/nefia8/
456 612 猎龙人『斯埤法鲁』 /man/ True
457 611 忒尔喀涅斯 /god/nefia1/
458 610 戴尔菲娜 /god/nefia1/
459 609 斩首雀 /wild/nefia2/ True
460 608 意大利面怪物 /nefia8/ True True
461 607 闪光之双足飞龙 /dragon/nefia3/ True
462 606 超次元航行机『试作型梅洛卡斯特』 True
463 605 向导『诺伦』 /god/ True True True
464 604 天魔 /nefia6/
465 603 耶鲁士自走迫击炮 /nefia4/
466 602 投雷战士 /man/nefia0/ True
467 601 量产型耶鲁士号 /nefia4/
468 600 雾之龙 /dragon/nefia5/
469 599 暴君龙 /dragon/nefia5/ True
470 598 针地狱鼠 /nefia7/
471 597 针千本鼠 /nefia7/
472 596 靛蓝锤虾 /nefia8/
473 595 鬼天竺鼠 /nefia7/
474 594 怪物狸猫 /nefia7/ True
475 593 残忍警铃 /nefia0/ True True True True
476 592 诸神黄昏 /nefia7/
477 591 暗黑土龙 /dragon/nefia7/ True
478 590 巨大鼹鼠 /wild/nefia7/ True
479 589 艾莱亚魔剑士 /man/nefia0/
480 588 艾莱亚大贤者 /man/nefia0/
481 587 米沙古兹 /god/nefia5/
482 586 艾克-吉拉夫 /god/nefia5/
483 585 梅尔卡钝口螈 /nefia8/
484 584 恶魔之魂 /undead/ether/nefia6/ True True True
485 583 寄生菌 /nefia8/
486 582 蓝色摩艾石像 /nefia7/
487 581 摩艾石像 /nefia7/ True
488 580 诅咒地龙 /dragon/nefia3/
489 579 血髑死眼龙 /undead/dragon/nefia6/
490 578 死灵娃娃 /undead/nefia0/
491 577 魔法师公会的调查员『利纳斯』 /man/
492 576 盗贼公会的调查员『纳加』 /man/
493 575 战士公会的调查员『拉坦』 /man/
494 574 炽天使 /god/nefia3/ True
495 573 主天使 /god/nefia3/ True
496 572 大天使 /god/nefia3/ True
497 571 终末帕当库 /nefia7/ True
498 570 牧羊犬 /nefia7/ True
499 569 卡拉狄加幻影 /undead/nefia6/ True True
500 568 混沌拟态魔 /nefia0/ True True True
501 567 修格斯 /nefia7/
502 566 超龙人 /dragon/nefia4/ True
503 565 阿穆肯坎布 /god/nefia5/ True
504 564 <超级大师> /nefia4/
505 563 昂哥立安 /nefia5/
506 562 卡莉 /god/nefia3/ True
507 561 巴洛克的魔眼 /nefia3/ True True True
508 560 苏卡鲁 /god/nefia5/
509 559 红帽快可灵 /nefia4/ True True
510 558 卡玛佐兹 /god/nefia7/ True True
511 557 奥西里斯 /undead/god/nefia6/
512 556 赫尔 /undead/god/nefia6/
513 555 巴祖 /god/nefia2/ True True
514 554 上级魔导士 /man/nefia0/
515 553 耶鲁士超重力炮 /nefia4/
516 552 集群魔像 /nefia7/ True
517 551 狗头人狂战士 /nefia1/ True True
518 550 魔人小丑 /nefia3/ True
519 549 远古巫妖 /undead/nefia6/
520 548 迦楼罗 /god/nefia7/ True
521 547 鸟人射手 /nefia7/ True True
522 546 血肉魔像 /nefia7/ True
523 545 眼魔凝视者 /nefia3/ True True
524 544 比蒙巨兽 /nefia3/
525 543 豹战士 /nefia6/
526 542 大角星 /nefia1/
527 541 Ω赫拉克勒斯 /nefia2/ True
528 540 毗湿奴 /god/nefia3/
529 539 集群爆弹岩 /nefia7/ True True
530 538 狐弟 /man/
531 537 幻影狮鹫 /nefia1/ True
532 536 黑狮鹫 /nefia1/ True
533 535 狮鹫幼崽 /nefia1/
534 534 服务员『艾露』 /man/
535 520 食巨人花 /nefia2/ True
536 533 耶鲁士机器人兵 /nefia4/ True
537 532 暴君塔兰斯特 /nefia0/
538 531 白银龙虫 /nefia5/
539 530 <大师> /nefia4/
540 529 阴影 /nefia6/ True
541 528 孤高的荒鹫 /nefia2/ True
542 527 突击鹰 /nefia2/ True
543 526 黑腕的『雷欧路多』
544 525 普萝洁特 True True True
545 524 害虫王『萨拉希那』 True
546 523 杀人蟑螂 True True
547 522 少年『维勒』 /man/
548 521 青龙 /god/nefia1/ True
549 519 师范的『纳苏纳』 /man/
550 518 『穿布偶装的打工者』 /man/ True
551 517 白炎『艾斯托克』 /god/ True
552 516 『以太发生器』
553 515 旧人类 /man/
554 514 旧人类 /man/
555 513 旧人类 /man/
556 512 元素之龙 /dragon/nefia0/
557 511 魔王 /nefia6/ True
558 510 恶魔首领 /nefia6/ True
559 509 恶魔 /nefia6/ True
560 508 『耶鲁士自律战斗通信机』 True True
561 507 黑色大黄蜂 /nefia5/ True True
562 506 猎户座杀手 /nefia5/
563 505 变种·双足飞龙 /dragon/nefia3/ True
564 504 混沌之王『混沌·独角兽』 /god/ True True
565 503 混沌精魂 /nefia8/ True True True
566 502 泽兰支援攻击终端 /nefia0/ True True True
567 501 泽兰自走雷击炮 /nefia4/
568 500 卡拉斯的守护者 /man/
569 499 冷酷无情的战士『格温』 /man/
570 498 悲伤之盾 /nefia3/ True True
571 497 沉默水蛭 /nefia5/
572 496 飞行水蛭 /nefia5/ True
573 495 市民拉耶 /man/
574 494 M少女 /man/ True
575 493 废柴姐姐 /man/ True
576 492 伟大的狗『帕斯卡』 /nefia0/ True
577 491 玄武『灵气』 /god/ True
578 490 深海的公主『观月』
579 489 海底生物
580 488 骸骨英雄 /undead/nefia6/ True
581 487 枪之精魂 /spirit/nefia8/ True True
582 486 深渊的居住者
583 485 黑暗大小姐 /man/ True
584 484 《元素之伊兹帕鲁特》 /god/ True True
585 483 《元素》 /god/ True True
586 482 《财富之雅卡蒂克托》 /god/ True True
587 481 《亢奋·雅卡蒂克托》 /god/ True True True
588 480 鲸头鹳先生 /wild/nefia2/
589 479 红色忍者 /nefia0/ True True
590 478 叛忍『影罗』 /man/
591 477 忍者首领『月影』 /man/ True
592 476 炼金术师『纳普拉斯』 /man/
593 475 黑衣的『黑议』 /man/
594 474 白皙的『白叶』 /man/
595 473 旅人 /man/
596 472 艾莱亚的难民 /man/
597 471 赌场工作人员 /man/
598 470 忍者 /man/nefia0/ True
599 469 刀锋之王 /nefia4/ True True
600 468 海水浴客 /man/
601 467 新型武装兵 /man/nefia0/ True
602 466 游手好闲的人 /man/ True
603 465 同化兵 /man/ True
604 464 生命之烛 /undead/nefia6/ True True
605 463 布丁精灵 /spirit/nefia8/ True True
606 462 魔法精魂 /spirit/nefia8/ True True
607 461 战争精魂 /spirit/nefia8/ True True
608 460 终焉之铃 /nefia0/ True True True True
609 459 开发主任『加伯拉』 /man/
610 458 『异形天使』 /man/ True
611 457 卓柏卡布拉 /nefia1/
612 456 卡蜜拉 /undead/nefia3/
613 455 吸血鬼 /undead/nefia3/
614 454 魔歇拉·维姆 /nefia1/
615 453 魔歇拉·阿琴 /nefia1/
616 452 魔歇拉·黑鲁古牧托 /nefia1/
617 451 战斗火草 /nefia8/
618 450 火焰龙幼体 /fire/nefia5/
619 449 导游『阿鲁玛』 /man/ True
620 448 法老的诅咒 /undead/nefia6/
621 447 僵尸猫 /undead/nefia6/
622 446 大姐姐 /nefia4/
623 445 老人『斯托克』 /man/
624 444 神风·拟态魔 /nefia0/ True True True
625 443 渔夫 /man/
626 442 海贼 /man/nefia0/
627 441 市民 /man/
628 440 市民 /man/
629 439 茶色恶魔 True
630 438 被遗忘的世界的『卡露拉』 /man/
631 437 被遗忘的世界的『米洛斯』 /man/
632 436 H的妹妹 /man/
633 435 灾厄的苗床『魔歇拉·摩多』 True True
634 434 五帝龙 /god/nefia0/
635 433 蜗牛(寄生) /nefia8/
636 432 朱雀 /god/nefia1/ True True
637 431 鸡蛇 /wild/nefia2/
638 430 黄金羊 /wild/nefia2/ True
639 429 龙之宠鹰身女妖 /nefia7/ True True
640 428 重水素爆弹岩 /nefia7/ True
641 427 奥洛格 /nefia4/
642 426 食人蟹 /nefia8/
643 425 龙人 /dragon/nefia4/ True
644 424 泰坦尼亚 /nefia2/ True True
645 423 恶魔狗头人 /nefia1/ True
646 422 海奎特 /nefia8/
647 421 『蜗牛(翼)』 /nefia0/ True
648 420 耶鲁士自律飞行单位 /nefia4/ True
649 419 混沌之翼『艾克西祖鲁』 /undead/god/ True
650 418 火焰机龙『金属巴斯达』 True
651 417 葬祭之『阿努比斯』 /god/
652 416 丧尸龙 /dragon/undead/nefia6/ True
653 415 量子物理生命体
654 414 精灵球小屋的『雷德』 /man/
655 413 没落商人『库欧』 /man/
656 412 杀戮老鼠 /wild/nefia7/
657 411 耶鲁士防卫系统 /nefia4/
658 410 变形史莱姆 /slime/nefia7/
659 409 电气羊 /wild/nefia2/
660 408 女仆长『露娜』 /man/
661 407 女仆 /man/
662 406 阿特拉斯 /god/nefia0/ True
663 405 摩洛克 /god/nefia5/
664 404 圣甲虫 /nefia2/
665 403 世界树 /nefia2/
666 402 衔尾蛇 /nefia5/
667 401 凡尔西瓦 /dragon/nefia3/
668 400 淫妇 /nefia6/ True
669 399 黑之洗礼者 /undead/nefia6/ True
670 398 杀人丘比特 /god/nefia3/ True
671 397 沃尔加幻影 /undead/nefia6/ True True
672 396 斩首兔 /wild/nefia5/
673 395 破坏之恐龙 /dragon/nefia2/ True
674 394 阿特拉克·纳克亚 /god/nefia5/ True
675 393 巨龙 /dragon/nefia5/
676 392 赏金猎人 /man/
677 391 撒托古亚 /god/nefia8/ True
678 390 奈亚拉托提普 /god/nefia8/ True
679 389 黄衣之王 /god/nefia8/ True
680 388 『竹笋』
681 387 麒麟 /god/nefia1/ True True
682 386 长颈鹿 /wild/horse/nefia2/ True
683 385 『杀手骑士』 /man/nefia0/ True True
684 384 白虎『山月』 /god/nefia0/ True
685 383 『原清扫员』 /man/ True True
686 382 『蜗牛(骑机)』 True True
687 381 发狂的有钱人『卡因』 /man/
688 380 混沌的使者『奥鲁菲』 /man/god/
689 379 破坏神『希巴』 /god/
690 378 超绝决战武器『耶鲁士号』 /god/
691 377 恶灵神『维尔泽西祖鲁』 /undead/god/
692 376 艾沃达纳召唤骑士 /man/nefia0/
693 375 朱伊安狂战士 /man/nefia0/ True
694 374 吹笛子的『米福恩』 /man/
695 373 不懂世故的『凯尔』 /man/
696 372 军用波球 /slime/nefia7/ True
697 371 警备部队长『奥比鲁』 /man/ True
698 370 特种部队长『米里斯』 /man/ True
699 369 『小狗巡警』
700 368 海贼团长『埃巴斯』 /man/rogue/
701 367 熟练的佣兵『泽纳德』 /man/
702 366 机甲将军『艾恩里奇』 /man/
703 365 『H的妹妹』 /man/
704 364 /man/ True
705 363 犬姐 /man/
706 362 楼陀罗斯 /god/ True
707 361 /man/ True
708 0 错误
709 343 user
710 1 店主 /man/
711 353 大篷车的队长 /man/
712 70 调酒师 /man/
713 69 情报商 /man/
714 73 竞技场主人 /man/
715 74 治疗师 /man/
716 206 修女 /man/
717 38 长老 /man/
718 40 训练师 /man/
719 333 公会训练师 /man/
720 76 守卫 /man/
721 77 守卫 /man/
722 204 特种部队 /man/
723 2 虚假的先知『杰姆』 /man/
724 37 /man/
725 23 混沌的宠儿『奥鲁菲』 /man/god/
726 26 『疯狂科学家』 /man/nefia0/
727 27 堕天使『伊丝卡』 /man/god/nefia0/
728 28 『沉浸虚空者』 /man/
729 29 泽纳恩的红之英雄『罗缇』 /man/
730 140 火焰龙『巴斯达』 /dragon/
731 30 见习生『米歇丝』 /man/
732 31 女招待『席娜』 /man/
733 351 『豹头战士』 /man/ True
734 352 皇女『西尔维亚』 /man/
735 32 『迷宫清道夫』 /nefia0/
736 33 聆听风声之人『拉纳莱』 /man/
737 34 异形之森的使者『罗米阿斯』 /man/
738 139 帕罗米亚之影『斯兰』 /man/
739 146 卡鲁恩的孤狼『卡拉姆』 /man/
740 142 历史学者『艾利索缇亚』 /man/
741 141 暗之畸形『伊斯西泽鲁』 /undead/god/
742 143 古城之主『怀纳恩』
743 144 赤红义眼的『库罗茨亚』
744 145 钢铁龙『歌罗贡』
745 359 《治愈之朱亚》 /god/ True True
746 360 《光翼之朱亚》 /god/ True True
747 306 《风之璐璐薇》 /god/ True True
748 356 《暴风之璐璐薇》 /god/ True True
749 357 《层积·欧巴德斯》 /god/ True True
750 355 《暗黑库米罗妮》 /god/ True True
751 358 《机械降神玛尼》 /god/ True True
752 331 《幸运之艾赫卡托尔》 /god/ True True
753 336 《艾赫卡托尔的扮演神》 /god/ True True
754 338 《大地之欧巴德斯》 /god/ True True
755 339 《收获之库米罗妮》 /god/ True True
756 342 《机械之玛尼》 /god/ True True
757 340 斯拉 /nefia2/
758 3 波球 /slime/nefia7/ True
759 4 红波球 /fire/slime/nefia7/ True
760 169 史莱姆 /slime/nefia7/
761 194 弱酸性史莱姆 /slime/nefia7/
762 286 泡沫怪 /slime/nefia7/ True
763 285 蓝色泡沫怪 /slime/nefia7/ True
764 287 块状怪 /nefia3/ True
765 327 立方体 /nefia4/ True True
766 5 野兔 /wild/nefia5/
767 6 蜗牛 /wild/nefia8/
768 7 残兵 /man/nefia0/
769 8 佣兵 /man/
770 9 乞丐 /man/ True
771 269 农夫 /man/
772 320 清扫员 /man/
773 273 矿工 /man/
774 326 吟游诗人 /man/
775 270 修女 /man/
776 349 圣兽 /man/god/ True
777 348 『穿布偶装的打工者』 /man/ True
778 347 朱亚狂信者 /man/ True
779 271 流氓 /man/ True
780 335 妓女 /man/
781 337 犯人 /man/
782 272 艺术家 /man/
783 274 贵族 /man/
784 289 魔法师公会 /man/
785 293 盗贼公会 /man/
786 295 战士公会 /man/
787 35 城里的小孩 /man/
788 36 老人 /man/
789 174 朋克 /man/sf/nefia0/
790 10 /wild/nefia2/
791 11 飞蛙 /wild/nefia8/ True
792 12 恶棍 /man/nefia0/
793 13 狗头人 /nefia1/
794 236 小鬼 /yeek/nefia1/
795 238 小鬼战士 /yeek/nefia1/
796 241 小鬼射手 /yeek/nefia1/
797 240 小鬼王 /yeek/nefia1/
798 237 神风·小鬼 /yeek/nefia1/ True
799 244 地雷侍 /nefia0/ True
800 245 爆弹岩 /nefia7/ True
801 321 硬汉子 /nefia0/ True
802 242 小鬼的首领『鲁道路博』 /yeek/
803 239 温泉发烧友 /man/
804 14 蜈蚣 /nefia5/
805 15 蘑菇 /nefia8/
806 283 孢子蘑菇 /nefia8/
807 284 混沌蘑菇 /nefia8/
808 16 市民 /man/
809 39 市民 /man/
810 171 电子巨蛋的居民 /man/
811 172 电子巨蛋的居民 /man/
812 173 店员 /man/
813 71 水手 /man/
814 72 船长 /man/
815 79 帕罗米亚王妃『斯塔莎』 /man/
816 80 帕罗米亚王『贾比』 /man/
817 17 兽人 /nefia1/
818 281 蜥蜴人 /dragon/nefia4/ True
819 282 牛头人 /mino/nefia5/
820 296 牛头人术士 /mino/nefia5/
821 298 牛头人斗士 /mino/nefia5/ True
822 299 牛头人战士 /mino/nefia5/
823 300 牛头人之王『沃卡加』 /mino/
824 251 巨魔 /nefia4/
825 18 艾莱亚族战士 /man/nefia0/
826 24 艾莱亚族魔法师 /man/nefia0/
827 309 阿修罗 /god/nefia3/
828 310 密多罗 /god/nefia3/
829 311 伐楼拿 /god/nefia3/
830 41 魔法师 /man/
831 75 战士 /man/
832 19 曼德拉草 /nefia2/
833 22 甲壳虫 /nefia2/
834 20 兽人战士 /nefia1/
835 25 兽人队长『哥达』 /nefia0/ True
836 21 僵尸 /undead/nefia6/
837 42 蝙蝠 /wild/nefia7/ True True
838 43 吸血蝙蝠 /wild/nefia7/ True True
839 44 龙蝙蝠 /wild/fire/dragon/nefia7/ True True
840 45 火焰树 /fire/nefia2/
841 46 冰结树 /nefia2/
842 47 巫妖 /undead/nefia6/
843 48 巫妖王 /undead/nefia6/
844 49 半神巫妖 /undead/nefia6/
845 307 死刑执行人 /undead/nefia6/ True
846 308 死神的使者 /undead/nefia6/ True
847 50 猎犬 /wild/nefia7/ True
848 51 火焰猎犬 /nefia7/ True
849 52 冰结猎犬 /nefia7/ True
850 53 闪电猎犬 /nefia7/ True
851 54 黑暗猎犬 /nefia7/ True
852 55 幻惑猎犬 /nefia7/ True
853 56 麻痹猎犬 /nefia7/ True
854 57 猛毒猎犬 /nefia7/ True
855 58 轰鸣猎犬 /nefia7/ True
856 59 地狱猎犬 /nefia7/ True
857 60 混沌猎犬 /nefia7/ True
858 61 巨大松鼠 /wild/nefia5/
859 62 杀人松鼠 /wild/nefia5/
860 63 怨魂 /undead/nefia6/ True
861 64 饿鬼 /undead/nefia6/ True
862 312 贪食海狮 /nefia5/ True
863 313 暴食海狮 /nefia5/ True
864 65 放电云 /nefia6/ True True
865 66 混沌之块 /nefia6/ True True
866 67 漂浮之眼 /nefia3/ True True
867 315 混沌之眼 /nefia3/ True True
868 316 疯狂之眼 /nefia3/ True True
869 314 死亡之眼 /nefia3/ True True
870 68 双足飞龙 /dragon/nefia3/ True
871 78 人偶 /nefia0/
872 81 胡蜂 /nefia5/ True
873 82 红胡蜂 /fire/nefia5/ True
874 83 独眼巨人 /nefia4/ True
875 84 泰坦 /nefia4/ True
876 85 小恶魔 /fire/nefia6/ True
877 86 冥界的使者 /god/nefia6/ True
878 87 混沌小恶魔 /nefia6/ True
879 88 亡者之手 /undead/nefia3/
880 89 混沌之手 /undead/nefia3/
881 90 杀人犯之手 /undead/nefia3/
882 91 亡灵 /undead/nefia6/ True
883 92 宁芙 /undead/nefia6/ True
884 93 食人花 /nefia2/
885 94 混沌之花 /nefia2/
886 95 眼镜蛇 /wild/nefia5/
887 96 眼镜王蛇 /wild/nefia5/
888 97 火焰地龙 /fire/dragon/nefia3/
889 98 冰结地龙 /dragon/nefia3/
890 99 低等木乃伊 /undead/nefia6/
891 100 木乃伊 /undead/nefia6/
892 101 高等木乃伊 /undead/nefia6/
893 257 金字塔之主『徒瘟』 /undead/ True
894 254 古代棺材 /undead/nefia6/
895 102 地精 /nefia1/
896 103 地精战士 /nefia1/
897 104 地精萨满 /nefia1/
898 105 地精魔法师 /nefia1/
899 106 赤之洗礼者 /undead/fire/nefia6/ True
900 107 青之洗礼者 /undead/nefia6/ True
901 108 棕熊 /wild/nefia1/
902 109 灰熊 /nefia1/ True
903 344 猛犸 /nefia5/
904 110 幽灵盔甲 /undead/nefia3/ True True
905 111 铁块 /undead/nefia3/ True True
906 112 黄金灵铠 /undead/nefia3/ True True
907 113 死灵铠 /undead/nefia3/ True True True
908 114 美杜莎 /god/nefia1/
909 115 尤瑞艾莉 /god/nefia1/
910 116 丝西娜 /god/nefia1/
911 117 丘比特 /god/nefia3/ True
912 118 幻魔 /undead/nefia6/ True True
913 248 暴龙 /dragon/nefia2/
914 119 哈比 /nefia7/ True
915 120 绿龙 /dragon/nefia5/
916 121 赤龙 /fire/dragon/nefia5/
917 122 白龙 /dragon/nefia5/
918 123 电光龙 /dragon/nefia5/
919 124 冥界魔龙 /undead/dragon/nefia5/
920 125 混沌魔龙 /dragon/nefia5/
921 126 刻耳柏洛斯 /nefia1/
922 255 蝎子 /wild/nefia5/
923 256 蝎王 /wild/nefia5/
924 127 斑纹蜘蛛 /wild/nefia5/
925 128 黑寡妇蜘蛛 /wild/nefia5/
926 129 麻痹蜘蛛 /wild/nefia5/
927 130 狼蛛 /wild/nefia5/
928 131 吸血蜘蛛 /undead/nefia5/
929 132 木魔像 /nefia7/ True
930 133 石魔像 /fire/nefia7/ True
931 134 钢铁魔像 /fire/nefia7/ True
932 135 黄金魔像 /nefia7/ True
933 136 秘银魔像 /nefia7/ True
934 137 空石魔像 /nefia7/ True
935 138 精金魔像 /nefia7/ True
936 147 火蟹 /fire/nefia8/
937 148 火焰蜈蚣 /fire/nefia5/
938 149 炎之信仰者 /fire/nefia1/
939 150 骸骨战士 /undead/nefia6/ True
940 151 骸骨狂战士 /undead/nefia6/ True True
941 152 暗之传教士 /man/nefia0/ True
942 153 <士兵> /pawn/nefia4/
943 154 <城堡> /pawn/nefia4/
944 155 <主教> /pawn/nefia4/
945 156 <骑士> /pawn/nefia4/
946 157 <皇后> /nefia4/
947 158 <国王> /nefia4/
948 159 佣兵战士 /man/shopguard/nefia0/
949 160 佣兵射手 /man/shopguard/nefia0/
950 161 佣兵魔法师 /man/shopguard/nefia0/
951 302 盗贼团的首领 /man/rogue/
952 303 盗贼团打手 /man/rogue/nefia0/
953 304 盗贼团杀手 /man/rogue/nefia0/
954 305 盗贼团术士 /man/rogue/nefia0/
955 162 耶鲁士机械兵 /man/nefia0/
956 234 耶鲁士精英机械兵 /man/nefia0/
957 231 边境的勇士『基尔巴德上校』 /man/
958 232 耶鲁士自行火炮 /nefia4/
959 233 朱伊安步兵 /man/nefia0/
960 235 朱伊安剑斗士 /man/nefia0/
961 163 投石战士 /man/nefia0/
962 164 /wild/cat/nefia6/ True
963 246 银猫 /wild/cat/nefia6/
964 332 迷路的幼猫 /wild/cat/nefia6/
965 229 狮子 /wild/cat/nefia6/ True
966 230 训猫师『凯西』 /wild/cat/
967 228 宝玉兽 /wild/cat/nefia6/
968 165 /wild/nefia7/ True
969 225 小狗『波比』 /wild/ True
970 226 喜欢狗的少女『莉莉安』 /man/
971 227 讨厌猫的『塔姆』 /man/
972 166 少女 /man/nefia0/ True
973 167 老鼠 /wild/nefia7/
974 168 寄居蟹 /wild/nefia8/
975 170 街头艺人 /man/nefia0/
976 175 猫之女王『芙莉姬雅』 /god/
977 176 /man/ True
978 249 /man/ True
979 210 妹猫 /man/
980 211 大小姐 /man/ True
981 177 泽兰究极破坏兵器『乌泰玛』 /god/
982 178 污秽不净之人『安茨拉西祖鲁』 /undead/god/
983 179 宠物竞技的主办者 /man/
984 208 传说之工匠『盖罗克』 /man/
985 209 传说之工匠『米拉鲁』 /man/
986 180 双尾 True
987 181 银狼 /god/
988 182 白衣天使 /man/nefia0/ True
989 183 大富豪 /man/
990 184 贵族的孩子 /man/
991 185 观光客 /man/
992 350 祭典观光客 /man/
993 186 刀锋机兵 /nefia4/ True
994 187 刀锋β型 /nefia4/ True
995 188 刀锋Ω型 /nefia4/ True
996 345 『金田摩托车』 True True
997 346 本田小狼 /nefia4/ True True
998 341 地雷犬 /nefia4/ True True
999 258 铁处女 /nefia4/ True
1000 189 异形之眼 /undead/nefia3/ True True
1001 190 不净之瞳 /undead/nefia3/ True True
1002 191 鬼火 /undead/ether/nefia6/ True True
1003 192 刺猬 /wild/nefia7/
1004 193 发光的刺猬 /wild/ether/nefia7/
1005 195 /wild/nefia2/
1006 196 南瓜 /undead/nefia2/
1007 201 小南瓜 /undead/nefia2/ True
1008 197 南瓜怪物 /undead/nefia2/ True
1009 198 万圣节噩梦 /undead/nefia2/ True
1010 199 暗子 /undead/nefia6/ True True
1011 200 暗子老人 /undead/nefia6/ True True
1012 202 火之巨人『艾博』
1013 203 杂耍商人『摩安』 /man/
1014 205 女仆 /man/
1015 212 波球坦克 /slime/nefia4/ True
1016 213 天真无邪的少女『格温』 /man/
1017 221 孤零零的『帕艾尔』 /man/
1018 222 帕艾尔的母亲『莉莉』 /man/
1019 223 女性公敌『拉斐尔』 /man/
1020 224 见习骑士『艾因克』 /man/
1021 243 伤兵『阿诺路德』 /man/
1022 247 扭怩作态的『米亚』 /man/
1023 252 烦恼的魔法师『雷托』 /man/
1024 253 绝代怪盗『马克斯』 /man/ True
1025 259 爆弹魔『诺爱尔』 /man/ True
1026 301 帕罗米亚少将『科内利安』 /man/ True
1027 214 见习盗贼 /man/nefia0/ True
1028 215 强盗 /man/nefia0/ True
1029 217 神偷 /man/nefia0/ True
1030 216 伊斯之伟大种族 /nefia8/ True
1031 218 莎布·尼古拉丝 /nefia8/ True
1032 219 古革巨人 /nefia1/
1033 220 螺旋之王 /god/nefia8/ True
1034 250 妖精 /nefia2/ True True
1035 354 白金鹅 /god/ True
1036 260 黑猫 /god/ True
1037 261 大妖精 /god/ True
1038 262 人造人 /god/ True True
1039 263 黑天使 /god/ True True
1040 264 追放者 /god/ True True
1041 265 黄金骑士 /god/ True
1042 266 防卫者 /god/ True True
1043 267 劣马 /wild/horse/nefia2/ True
1044 276 野生马 /wild/horse/nefia2/ True
1045 275 诺耶尔马 /wild/horse/nefia2/ True
1046 268 约恩马 /wild/horse/nefia2/ True
1047 277 良种马 /wild/horse/nefia2/ True
1048 278 突变体 /nefia4/
1049 279 生化学者『伊克罗』 /man/
1050 280 清扫人『巴尔扎克』 /man/
1051 288 魔法师公会的会长『莱布拉斯』 /man/
1052 290 魔法师公会的守卫『莱库萨斯』 /man/
1053 292 盗贼公会的会长『辛恩』 /man/
1054 294 盗贼公会的守卫『阿比斯』 /man/
1055 291 战士公会的会长『弗雷』 /man/
1056 297 战士公会的守卫『德利亚』 /man/
1057 317 银眼的斩杀者 /nefia0/
1058 318 『大爹地』 True
1059 319 『小妹妹』
1060 322 『谜之科学家』 /man/
1061 334 『谜之制作者』 /man/
1062 323 阴影 /undead/nefia6/ True
1063 324 快可灵 /nefia4/ True True
1064 325 快可灵弓箭手 /nefia4/ True True
1065 328 白金铃 /nefia0/ True True True True
1066 329 金铃 /nefia0/ True True True True
1067 330 异形 /dragon/nefia2/